Kultura Življenja

Nutricionistički individualni i ciljani programi fizičkih aktivnosti

  • izrada programa prehrane za specifične bolesti i poremećaje i ciljano poboljšanje kvalitete ostalih životnih aktivnosti i navika